Verbouwing Waaldijk

  Een oude boerderij uit 1786 wordt opgeknapt en verbouwd. Het oude rieten dak is vervangen door ‘Oude Holle’ dakpannen. Het pand heeft zijn agrarische functie verloren en krijgt een nieuwe indeling. We hebben gekozen om de nieuwe woonruimten op de verdieping te maken. De dakkapel aan de voorgevel is bewust op een schijnbaar willekeurige plek gezet met een heel eigen uiterlijk. Hierdoor is in één opslag duidelijk wat het oorspronkelijke pand was en wat de nieuwe toevoeging is. Door deze dakkapel kan vanuit de nieuwe woonkamer ver over de Waaldijk heen gekeken worden. De dakramen in de zijgevel langs de weg zijn in één strook gegroepeerd, zodat de daklijn van het voorhuis doorloopt naar achter toe. De noklijn van de achteraanbouw (waar de melktank stond) is visueel doorgetrokken en vormt de onderkant van deze dakraamstrook. Hierdoor wordt deze aanbouw meer bij de rest betrokken. Op het andere zijdakvlak is ruimte voor een groot vlak zonnepanelen. Door goed te isoleren en gebruik te maken van zonne-energie op het zuid-oost-dak, wordt gewerkt aan een zeer energiezuinig huis. De uitbreiding van de woonruimte ín de ‘deel’ zal er uit zien alsof het een níeuw huis is ín deze grote ruimte. Karakteristieke sfeer blijft behouden door de oude gebinten en sporen in het zicht te houden. Ook de plekken waar de koeien stonden in deze ‘deel’ blijven goed herkenbaar.   Jaar: 2015-2021 Lokatie: Herwijnen
TOP